Brandalarm tijdens een examen: wat moet je doen?

Veiligheid gaat altijd voor, ook tijdens een examen. Als er een evacuatie-alarm afgaat, dan moet iedereen dus het gebouw verlaten. Deze onderwijstip leert je het verschil tussen een evacuatie-alarm en een waarschuwingsalarm, en geeft aan hoe je je kan voorbereiden op een evacuatie. 

Wanneer moet je evacueren? 

Tijdens de examenperiodes zijn er geen evacuatie-oefeningen, maar dat maakt eigenlijk geen verschil. Ook als je denkt dat het een oefening is, moet je evacueren als er een evacuatie-alarm afgaat: 

  • Voor de UGent-gebouwen is er een verschil tussen een waarschuwingssignaal en een evacuatiesignaal. Een signaal met één (onderbroken) toon is een waarschuwing. Een tweetonig signaal is het evacuatie-alarm en moet meteen leiden tot evacuatie, ook tijdens examens. Het verschil beluisteren kan via de portaalsite.   
  • In de gebouwen van HoGent en HoWest is er slechts één alarmsignaal en dat betekent onmiddellijke evacuatie. 

Hoe kan je je voorbereiden op een evacuatie? 

  • In veel auditoria is er, meestal op de lessenaar, een instructiefiche aanwezig met uitleg over wat je als lesgever moet doen bij een evacuatiesignaal. Lees die instructiefiche voor het examen. 
  • Kijk tijdens het examen al eens waar de (nood)uitgangen zich bevinden en hoe je de evacuatie zou organiseren.  
  • Zorg dat de studenten bij de start van het examen hun naam op de examenkopij noteren.   
  • Treed kordaat op mocht het evacuatie-alarm afgaan. Zorg dat de studenten het leslokaal gestructureerd en ordelijk verlaten. Laat hen rustig naar voren komen in rijen, zodat je de examenkopijen kan verzamelen.  
  • Als de laatste student heeft afgegeven, neem je de kopijen mee en ga je ook naar de verzamelplaats. 

Wat moet er gebeuren na de evacuatie? 

Veel hangt af van de context: 

  • Probeer zoveel mogelijk het examen terug op te starten. Laat de studenten terugkeren naar het leslokaal om het examen af te werken. Bij een schriftelijk examen is de kans erg groot dat studenten de vragen en antwoorden uitwisselden. Geef de studenten daarom bij voorkeur een nieuwe blanco examenkopij met, als dat kan, nieuwe vragen zodat het examen in zijn geheel toch voldoende betrouwbaar is. 
  • Is heropstarten de dag zelf niet mogelijk, dan moet je op een andere dag een nieuw examen voorzien. Het universiteitsbestuur beslist hierover. Neem dus zo snel mogelijk contact op met de facultaire verantwoordelijken (de voorzitter van de examencommissie en de onderwijsdirecteur) en de directie Onderwijsaangelegenheden. Zij zullen de bestuurders informeren en de gewenste aanpak en communicatiestrategie bepalen. 

Meer weten?  

Neem contact op met de institutionele ombudsdienst: 

Laatst aangepast 13 januari 2021 10:45