Bio-ingenieurswetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Technische ondersteuning voor de ontwikkeling van video-gebaseerd lesmateriaal aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Doel

Dit project heeft als doel de integratie van actievere onderwijsvormen, blended learning, instructional design, flipped classrooms, en flexibel leren (plaats- en tijds onafhankelijk) in het curriculum van de studenten te stimuleren en de participatie- en motivatiegraad bij studenten te verhogen met als uiteindelijk effect een verhoogd studie- en leerpotentieel. Het project zet in op de technische ondersteuning van lesgevers, ATP en AAP wanneer die web- of videogebaseerd lesmateriaal willen gebruiken in Ufora.

Contact

prof. dr. Gijs Du Laing  

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

3D-printer voor het visualiseren van organische moleculen

Doel

Het project vraagt financiering voor de aankoop van een 3D-printer om organische en biochemische moleculen te financieren. Die kan didactisch ingezet worden in het kader van het reguliere onderwijs voor diverse vakken, voor opleidingen voor leerlingen van het secundair onderwijs en voor PR-activiteiten voor toekomstige studenten.

Contact

Christophe Wille

 

Milieutechnologie in de praktijk

Doel

Dit project wil het vak Milieutechnische constructies hervormen tot integratie(jaar)vak en constructively aligned opleidingsonderdeel. In een eerste deel willen de projectaanvragers nieuwe inhoud creëren in de vorm van online leermateriaal. In een tweede deel willen ze een integratie-opdracht ontwerpen die voor meerdere jaren kan ingezet worden. Het geld wordt gespendeerd aan logistieke en technische ondersteuning en een draaiboek maken.

Contact

prof. dr. ir. Eveline Volcke

 

Een geïntegreerde proteïne leerlijn op basis van vakoverschrijdende productie, opzuivering, kwaliteitsanalyse en toepassing van een industrieel enzym

Doel

De doelstelling is de studenten een meer realistische, praktijkgerichte opleiding aan te bieden op basis van geschikt instrumentarium, en om een coherente, vakoverschrijdende leerlijn te creëren. 11.000 euro gaat naar de aankoop van een AKTA Start geautomatiseerd chromatografiesysteem dat wordt ingezet bij practica.

Contact

prof. dr. ir. Yves Briers

 

Project Land, Water, Klimaat

Doel

Dit project creëert een integrerend opleidingsonderdeel Project Land, water, klimaat met betrokkenheid van het werkveld. Naast het uitwerken van dit vak willen de projectaanvragers ook een strategie uitwerken voor duurzame implementatie van dit integratievak.

Contact

prof. dr. ir. Ann Verdoodt

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Ontwikkeling van een online-platform ter ondersteuning van de leerlijn ‘Wetenschappelijke communicatie’ in de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Doel

Het doel van het project is vierledig: (1) diverse initiatieven op universitair en facultair niveau over wetenschappelijke communicatie binnen een onlineplatform verzamelen, bundelen en verder ontwikkelen ; (2) online-oefeningen uitwerken over wetenschappelijke communicatie waarvoor onvoldoende materiaal ter beschikking is binnen de al bestaande initiatieven; (3) het onlineplatform optimaliseren met het oog op activerend leren van de student enerzijds en het gebruik ervan binnen de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen anderzijds; en (4) het onlineplatform communiceren naar alle lesgevers binnen de bacheloropleiding.

Contact

prof. dr. Niko Verhoest

Laatst aangepast 13 juli 2020 19:11