Antwoordsleutel: een middel om open vragen objectief te verbeteren

Als lesgever moet je zo objectief mogelijk verbeteren. Een antwoordsleutel helpt je daarbij. Deze onderwijstip legt je uit waarom en hoe. 

 

Wat is een antwoordsleutel? 

Een antwoordsleutel of modelantwoord omvat een opsomming van de onderdelen die een antwoord zou moeten bevatten en de scores die je eraan toekent. Je kan een antwoordsleutel op verschillende manieren uitwerken. Sommige zijn een globale opsomming van belangrijke aspecten, andere omvatten eerder een uitgebreide criterialijst. Soms bevat een antwoordsleutel ook richtlijnen bij taalfouten of aldoor terugkerende inhoudelijke fouten. 

 

Wat zijn de voordelen van een antwoordsleutel? 

Een antwoordsleutel draagt bij tot:  

  • de betrouwbaarheid van de evaluatie, zeker als er meerdere evaluatoren zijn; 
  • beter onderbouwde en gestructureerde feedback; 
  • een beperkte invloed van externe factoren op het evaluatieproces. Bijvoorbeeld: het gevaar dat je je favoriete studenten bevoordeelt. 

 

Welke aandachtspunten zijn er bij een antwoordsleutel? 

Werk de antwoorden voldoende uit 

Geef in de antwoordsleutel niet alleen aan wat goed is, maar ook wat gedeeltelijk goed en wat absoluut fout is. 

Neem een duidelijke puntenverdeling op 

Bepaal hoeveel punten de student kan krijgen per onderdeel van het antwoord en hoe de punten verdeeld zijn bij geheel of gedeeltelijke juiste antwoorden. 

Laat collega’s vooraf de conceptvragen beantwoorden  

Als je een modelantwoord opstelt, dan vertrek je van jouw persoonlijke interpretatie van de vragen. Iemand anders kan ze mogelijk anders interpreteren en dus anders beantwoorden. Wil je dat voorkomen, vraag collega’s dan om je examenvragen even te beantwoorden. Vergelijk hun antwoorden met jouw modelantwoord. Stel de vraag of het antwoord bij, als dat nodig blijkt. 

Test de antwoordsleutel 

Evalueer eerst enkele examens met de antwoordsleutel. Pas hem eventueel aan voor je verder gaat met de andere examens. 

Durf af te wijken van de antwoordsleutel 

Voor een betrouwbare evaluatie zijn evaluatiecriteria, modelantwoorden, verbetersleutels of rubrics sterk aangewezen. Toch kan je je uiteindelijke score laten afwijken van de eerste (analytische) score die een student, op basis van antwoordsleutel, haalt. De uiteindelijke score voor een antwoord van een student op een vraag hoeft dus niet het mathematisch gewogen gemiddelde te zijn van de deelcijfers, zolang je die afwijking maar inhoudelijk kan motiveren. Als lesgever vorm je je immers een globaal beeld van de kwaliteit van het antwoord (zie UGent-toetsprincipe 15). 

 

Praktijkvoorbeeld

Slide uit de basisdocententraining - DOWA

Laatst aangepast 2 juli 2020 16:53