Joint Education and Internationalization Day on Future-proof Education November 19 2021

Future-proof education: think along and be inspired

Our 21st-century society is changing fast, and Ghent University wishes to prepare its students and life-long learners to the fullest to face the future. Join us on November 19, 2021 at 'Het Pand' to take part in our joint Education and Internationalization Day. Come and think along with us, be inspired by good practices, find out how the Enlight network and the Advancement Fund project APOLLO 8 can serve as leverage for faculties, study programmes and lecturers.

Register via UTOP for this joint Education and Internationalization Day. You can choose which sessions you want to follow upon arrival that same day.

The Education and Internationalisation afternoon is preceded by the first edition of the ENLIGHT Teaching & Learning Conference and Awards, organised by Ghent University.

Programme 19 November 2021

12:30 - 13:00 Registration

13:00 - 13:30 Keynote: Six strategic educational objectives of Ghent University still valid?

Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij, Director of Education at Ghent University 

Are the six strategic educational objectives of Ghent University still valid or do they need to be revised in the light of future-proof education? What does future-proof education mean? And how can the ENLIGHT project and the Advancement Fund project APOLLO 8 serve as leverage for faculties, study programmes and lecturers to make this happen?

13:30 - 13:50 ENLIGHT teaching and learning practices in the spotlight

  • Course ‘Mechatronisch productontwerpen’, Prof. dr. Jelle Saldien 
  • Course ‘Circular Cities’, Prof. dr. Ir. Gijs Du Laing 
  • Course ‘Ontwerpproject’, dr. Femke De Backere 

 

14:00 - 14:45 Parallel sessions

Sabine Lamote en Janis Vanacker (afdeling onderwijskwaliteitszorg, DOWA) 

Academisch onderwijs aanbieden dat studenten klaarstoomt voor de vele en complexe uitdagingen van de toekomst: om deze ambitie te blijven waarmaken, actualiseerde de UGent haar onderwijsvisie. Die geüpdatete visie schuift onder meer het concept van de ‘T-shaped professional’ naar voor.  In deze sessie bekijken we eerst wat dit concept inhoudt: wat is een ‘T-shaped professional’ precies? Vervolgens gaan we samen na wat de meerwaarde ervan is of kan zijn voor de eigen discipline, opleiding(scontext) en studentenuitstroom. Tot slot bespreken we hoe opleidingen het concept kunnen verweven in hun missie, en op welke concrete manier(en) opleidingen het kunnen realiseren in hun onderwijspraktijk.     

 

Frederik De Decker en Paul Leys (afdeling internationalisering, DOWA) 

The study programme can be structured in such a way that students are offered various learning opportunities throughout their study programme for acquiring international and intercultural competencies. A well-considered structure in which students get in touch with internationalisation via I@H in an accessible manner at the start of the programme, followed by short-term internationalisation initiatives, can lead to more intensive ways in which the student opts for a long-term mobility experience.   

This session covers a range of learning opportunities that can be built into the programme in order to acquire international and intercultural competencies.  

 

Isabelle Vandevyvere (Arteveldehogeschool) 

Transdisciplinair hoger onderwijs lijkt een antwoord te bieden voor de onderwijsuitdagingen van morgen. Ben je nieuwsgierig naar de voor- en nadelen van deze onderwijsvorm? Deze interactieve sessie biedt een definiëring en theoretisch kader geillustreerd met inzichten uit de praktijk. Door middel van een case study over 3IDLABS tonen we aan dat transdisciplinair onderwijs niet kan zonder super diversiteit. Na deze sessie heb je een idee wat transdisciplinair onderwijs voor jouw vakgebied kan betekenen.  

 

Prof. dr. Tammy Schellens, Simon David, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

Studenten aan de slag laten gaan met authentieke, complexe challenges en dit in samenwerking met verschillende stakeholders zou een meer prominente plaats moeten krijgen in ons toekomstig onderwijs. Challenge-based education (‘CBE’) is een werkvorm die dit omarmt. In deze workshop leer je wat de belangrijkste ingrediënten zijn van ‘CBE’ en denken we samen met jou als UGent lesgever na over de mogelijke barrières om dit toe te passen in je lespraktijk. We brengen onderzoek rond CBE en jouw ideeën samen om na te gaan hoe we deze drempels succesvol kunnen wegwerken.  

 

Bieke Morlion (Coördinator Levenslang leren, DOWA) 

De Universiteit Gent heeft de ambitie uitgesproken om het aanbod levenslang leren een volwaardig onderdeel van haar onderwijsaanbod te maken. De focus ligt niet langer vooral op het initiële onderwijs, maar op het volledige leertraject dat leerders aan de Universiteit Gent kunnen doorlopen.   

De eerste stappen zijn inmiddels gezet met de verankering van academies voor levenslang leren in alle faculteiten, een nieuw kader voor het aanbod vanaf 2021-2022 en de lancering van Nova Academy, de samenwerking op het vlak van levenslang leren tussen de Vrije Universiteit Brussel, de UGent en de UAntwerpen.  

In deze sessie lichten we de belangrijkste principes van het nieuwe kader voor levenslang leren aan UGent toe, en schetsen we de ambities en de uitdagingen voor de toekomst.  

 

14:50 - 15:35 Parallel sessions

Lieve Carette (Divergent)  

Deze workshop gaat over het verkennen van hoe studenten een verantwoordelijke rol op zich kunnen nemen als co-ontwerpers en co-teachers in een universitaire cursus over 'coaching en diversiteit'. Hoewel onze cursus tot doel heeft studenten te motiveren en te voorzien van de nodige tools om een coachende rol op zich te nemen bij het begeleiden van eerstejaars studenten met diverse achtergronden, zullen we ons richten op de rol die masterstudenten kunnen spelen bij het ontwerpen van de cursus en het aanpassen ervan aan veranderende contexten, uitgaande van hun ervaring 'wat het betekent om een geëngageerde student te zijn'. Het betrekken van studenten als actief participerende belanghebbenden kan helpen om meer inclusieve onderwijsgemeenschappen en ondersteunende netwerken op te bouwen.   

 

Melissa De Wilde, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Als onderdeel van een onderwijsinnovatieproject rond I@Home werd een interdisciplinair project opgestart rond duurzaamheid, in samenwerking met lesgevers van de FBW, FEB, FLW en FPS. Binnen dit project werken studenten van verschillende disciplines en nationaliteiten in groepen samen rond stellingen over duurzaamheid, wat uitmondt in een online debat. Tijdens deze presentatie wordt het opzet, format en uitwerking van dit project besproken.

 

Prof. dr. Bertel De Groote en Prof. dr. Elsy Verhofstadt, faculteit Economie en Bedrijfskunde  

Het internationaal portfolio in de opleiding Handelswetenschappen voor een vlotte integratie van internationale studie-ervaring in studieprogramma.   Het portfolio als container (of schatkist?) voor diverse internationale initiatieven van en voor studenten.   

 

Prof. dr. Katrien Van Poeck en Leif Östman, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 

This interactive workshop addresses the topic how ‘lesson design workshops’ can enable university lecturers and educational experts to collaborate on improving the quality of teaching and learning to develop argumentation on complex societal challenges. We present and discuss a model with 4 quality criteria for a good argumentation, as well as ‘open-ended’ designed assessment rubrics for assessing students’ performance. The participants fine-tune and adapt a rubric according to their specific teaching purposes and context. We illustrate how the model and rubrics have been used to adjust teaching practices and curriculum both at the level of the course unit, and of the study programme.  

 

dr. Femke De Backere en Stéphanie Carlier (imec) 

Challenge-based and project-based learning, but also group work where each student takes a specific pre-determined role are techniques that are being applied more frequently. This approach has several advantages, such as the development of interpersonal skills, preparing students for a career and working on solutions for societal problems. While there are advantages, challenges also arise in this type of education. During this community group session, we want to discuss and exchange experiences and solutions on these matters to learn from each other as teachers, but also get insights from the perspective of students participating in this session.  

 

Bieke Morlion (Coördinator Levenslang Leren, DOWA) 

Zowel op Vlaams als op Europees niveau zien we momenteel een sterke trend om in het kader van levenslang leren in te zetten op micro-credentials. Een voorbeeld van micro-credentials kan zijn: enkele inhoudelijk samenhangende opleidingsonderdelen uit de bachelor- en masteropleidingen aanbieden als een traject of opleiding binnen het aanbod van levenslang leren.   

In deze sessie gaan we in op wat micro-credentials typeert en wat de mogelijkheden zijn voor het aanbod levenslang leren aan de UGent. Zo bieden de meer dan 5000 opleidingsonderdelen die de UGent nu reeds aanbiedt in de basisopleidingen een enorm potentieel voor de groep levenslang lerenden en werkstudenten.   

Wat zijn de mogelijkheden, welke aanpassingen zijn wenselijk en welk kader is nodig?  

 

15:40 - 16:25 Parallel sessions

Prof. dr. Marina Emmanouil, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 

Open educational resources are an essential tool in today’s higher education. This presentation presents a web platform called "planet" created in the context of the European project T-CREPE . The "planet" assists students and academics from different universities and education backgrounds to jointly understand and apply the design process (co- creation) through the Design Thinking methodology, using design tools and games. The contribution of the "planet", in assisting the design process as well as the collaboration of students with each other as well as with the academic staff in learning and teaching procedure, is deliberated. Finally, suggestions for its further improvement are presented.  

 

Prof. dr. Stéphanie De Coensel, faculteit Recht en Criminologie 

Legal Design aims to engage students in the application of Design Thinking techniques to legal challenges, in order to make legal products and services more human-centred, usable and efficient. The goal of this elective module (Master of Laws) is to narrow the gap between the law and the user. Throughout the design of the course, the following features are considered key: (1) training by a multidisciplinary team of lecturers, (2) working with real-life challenges from the legal industry, (3) engaging with all stakeholders involved (co-creation), (4) encouraging societal commitment, and (5) stimulating a creative and entrepreneurial mindset.  

 

Annelies Van Caenegem en Lars Desloover, faculteit Wetenschappen 

Het geïntegreerd internationaal projectwerk is een essentieel opleidingsonderdeel in de master geografie en geomatica. Dit vak integreert verschillende concepten, theorieën en onderzoeksmethodieken in een interdisciplinaire context. Het internationale aspect en veldwerk is essentieel om de studenten in een andere onderzoekscontext te laten werken. Hiertoe wordt samengewerkt met een buitenlandse partneruniversiteit. De studenten en begleiders bakenen samen de onderzoeksthema’s af waarna een onderzoeksplan uitgevoerd wordt voor en tijdens het veldwerk. Deze co-creatie biedt uitdagingen en opportuniteiten voor zowel studenten als begeleiders. In 2021 werden fysieke bijeenkomsten, onlinesessies en veldwerk gecombineerd. Deze toelichting behandelt de aanpak, format en combinatie van gemengde onderwijsvormen. Ook de leerresultaten en ervaringen van de studenten komen aan bod.

 

Prof. dr. Tim Deprez, faculteit Wetenschappen 

Since 2008 the joint Erasmus Mundus master programme organizes on a yearly basis several summer schools. During the past years the structure and format of these schools have been finetuned and documented. To ensure the quality of the schools, we will organize train-the-trainer sessions and we will expand the offer of these schools into more sessions at multiple locations.  

During this session we will illustrate the learning modalities of the Living Ocean Lab schools, as well as the structure, practicalities and support mechanisms.

 

Prof. dr. Peter Pype, faculteit Geneeskunde 

Three education institutions collaboratively developed a three-day interprofessional module for healthcare students. The module was built around the Interprofessional Education Collaborative Competence Framework. The online module has been delivered to 800 students from 9 different programmes.  
Students were divided into small interprofessional groups and coached by a trained tutor.  Six different topics were introduced through different didactic techniques. Student assessment was done through a combination of assessing group products and individual scores using observational indicators.  An extensive programme evaluation has been done among students, tutors and organizers.  

 

Prof. dr. Mieke Rosselle, faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

About a decade ago, our English for Specific Purposes team started teaching  ‘Academic’ and ‘Advanced Academic’ English to bachelor and master students respectively. These university-wide elective courses have become increasingly popular among (inter)national students with fairly low to high levels of English language ability. Due to growing student numbers, we designed two modular, blended, flipped classroom courses. As teachers, we have always aimed at offering students helpful guidance and tailor-made feedback on field-specific writing and speaking in an interdisciplinary context. We would like to share our experiences and the way we are moving forward in a ‘future-proof’ way.

 

Elise Meerburg, Trainingscoördinator CAPTURE faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 

85 studenten van 32 nationaliteiten, die vanuit 5 verschillende tijdszones 3 Europese stadsdistricten aanpakten. De opzet van de ‘challenge based’ summer school rond circulaire steden was een uitdaging op zich! Gedurende anderhalve week namen de studenten deel aan lezingen en workshops. Daarna gingen ze in een tornooi aan de slag om een district uit één van de drie participerende steden te herontwerpen, rekening houdend met de toekomstige uitdagingen rond water-, energie- en materiaalhuishouding die hen werden voorgeschoteld. In deze sessie delen we goede praktijken en mogelijke valkuilen bij het opzetten van een internationale summer school in een blended formaat.  

 

Prof. dr. Bert George, faculteit Economie en Bedrijfskunde 

In public and nonprofit organizations, strategy is complex as several goals exist simultaneously. Making profit is not the central goal but, rather, political leaders and citizens need to be satisfied and societal challenges need to be addressed. While it would be relatively straightforward to teach students the theory of strategy, and apply it to cases, this might encourage students to think about strategy as something organizations "have" as opposed to something they "do". My public strategy course starts from challenges students care about and stimulates them to, in team, "do" strategy to identify potential solutions via a viable organizational model.

 

Evelyne de Caluwe, Activo Antenne, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Het is de ambitie om tegen het jaar 2030 in de EU 100 klimaatneutrale steden te hebben. Maar wat is een klimaatneutrale stad eigenlijk? Welke veranderingen zijn nodig op vlak van energieverbruik, watervoetafdruk, luchtkwaliteit enz. om dit doel te realiseren? Binnen het ENLIGHT-project biedt UGent dit academiejaar een nieuwe cursus aan waarin de studenten eerst een intensieve lezingenreeks volgen. Vervolgens vertalen ze de verworven inzichten in een nieuw stadsontwerp voor de Meulestede (Gent). De studenten, afkomstig uit 9 verschillende instellingen, werken daarbij samen in interdisciplinaire groepjes. In deze lezing gaan we dieper in op het ‘challenge based education’ leertraject. 

 

Prof. dr. Tammy Schellens, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

In deze presentatie gaan we in op het ontwerp van de Global Engagement Module die als pilootmodule binnen het ENLIGHT netwerk volgens de principes van Challenge Based Leren (CBL) is opgebouwd en waarbij sterk wordt ingezet op multidiciplinariteit en peer learning. Bachelorstudenten van de negen universiteiten gaan na een gemeenschappelijke inleiding aan de slag met authentieke challenges of problemen rond volksgezondheid, migratie of klimaatverandering. Naast de online onderwijsactiviteiten, komen de studenten ook één week samen op verschillende locaties om samen met de lokale stakeholders te werken aan hun challenge. In deze presentatie laten we zien hoe de basisconcepten van CBL vertaald werden in concrete onderwijsactiviteiten. Daarbij wordt ook ingegaan op de mogelijke valkuilen bij het ontwerpen en implementeren van deze vorm van onderwijs. 

16:25 Reception

Meet your colleagues at our network reception.

 

Revisit Previous Editions

Last modified Nov. 19, 2021, 11:55 a.m.