DOWA komt naar je toe

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Dit aanbod is er voor (de CKO-vergadering van) faculteiten.

Wat houdt de sessie in?

In het kader van de uitwerking van de eigen regie 2.0 bezoekt de afdeling Onderwijskwaliteitszorg de elf faculteiten:

  • Een eerste bezoek aan de elf faculteiten vond plaats in voorjaar 2019. Er werd nagegaan hoe de facultaire onderwijskwaliteitszorg was geëvolueerd en hoe het interne kwaliteitszorgsysteem van de UGent verder kon worden geoptimaliseerd. 
  • Een tweede bezoek aan de elf faculteiten staat gepland in het najaar van 2020 en wil faculteiten verder informeren en ondersteunen om de onderwijsmonitors uit te werken. 

Last modified June 18, 2020, 11:50 a.m.